DevOps

DevOps

DevOps to zestaw praktyk oraz narzędzi, które pozwalają na integracje i automatyzacje procesów między zespołami programistycznymi i IT. DevOps kładzie nacisk na wzmocnienie komunikacji oraz współpracy między zespołami, a także pełną automatyzację poprzez użycie technologii. Termin DevOps, będący połączeniem dwóch angielskich słów Development (Rozwój) i Operations (Operacje), odzwierciedla faktyczny stan polegający na ciągłym procesie integracji wytwarzanego oprogramowania.

DevOps w MAK IT Sp. z o.o. obejmuje programistów oraz zespoły operacyjne po stronie IT, które współpracują w całym cyklu życia oprogramowania w celu zwiększenia szybkości oraz jakości rozwoju produktu. W modelu DevOps nasi programiści i inżynierowie od infrastruktury łączą się w jeden zespół, w którym wspólnie pracują przez cały cykl życia aplikacji.

Korzyści z DevOps:

Praktyki DevOps pozwalają działać w tempie niezbędnym do szybkiego wprowadzania innowacji, lepszego dostosowywania się do zmieniających się warunków oraz efektywniejszego osiągania wyników biznesowych.

Zwiększając tempo wydań można szybciej ulepszać swój produkt i budować przewagę konkurencyjną.

Praktyki DevOps, takie jak ciągła integracja oraz ciągłe dostarczanie, zapewniają jakość aktualizacji aplikacji i zmian infrastruktury, dzięki czemu dostarczamy niezawodne produkty w szybszym tempie, zachowując jednocześnie optymalne środowisko dla użytkowników końcowych.

W modelu DevOps deweloperzy i zespoły operacyjne ściśle współpracują i dzielą się obowiązkami. Znacząco zwiększa to efektywność, a także oszczędza czas.

Faza operacji obejmuje konserwowanie, monitorowanie i rozwiązywanie problemów z aplikacjami w środowiskach produkcyjnych, w tym chmurami hybrydowymi lub publicznymi, takimi jak platforma Azure. Zespoły DevOps dążą do niezawodności systemu, wysokiej dostępności, silnego bezpieczeństwa i zerowego przestoju. Zautomatyzowane rozwiązania dotyczące dostarczania i bezpiecznego wdrażania pomagają zespołom identyfikować i rozwiązywać problemy szybko po ich wystąpieniu. Utrzymywanie czujności wymaga rozbudowanej telemetrii, alertów z możliwością działania oraz pełnego wglądu w aplikacje i systemy bazowe.

Praktyki DevOps w MAK IT

 Ciągła integracja i ciągłe dostarczanie (CI/CD): Praktyki DevOps, takie jak CI/CD, pozwalają zespołom DevOps w MAK IT dostarczać oprogramowanie szybko, bezpiecznie i niezawodnie. CI to praktyka tworzenia oprogramowania, w której programiści regularnie łączą zmiany swojego kodu w centralnym repozytorium, po czym następują automatyczne kompilacje i testy. Kluczowymi celami CI jest szybsze wykrywanie oraz eliminowanie błędów, podnoszenie jakości oprogramowania, a także skrócenie czasu potrzebnego na weryfikację i wydanie nowych aktualizacji oprogramowania. CD rozszerza się na CI, wdrażając wszystkie zmiany kodu w środowisku testowym lub produkcyjnym po etapie kompilacji.

 Mikroserwisy: Architektura mikroserwisów w MAK IT to projektowe podejście do budowy pojedynczej aplikacji jako zestawu małych usług. Każda usługa działa w swoim procesie i komunikuje się z innymi usługami poprzez dobrze zdefiniowany interfejs API przy użyciu protokołu gRPC. Wykorzystujemy również architekturę mikroserwisów, aby aplikacje były bardziej elastyczne i umożliwiały szybsze wprowadzanie innowacji.

 Monitorowanie oraz rejestrowanie: Przechwytując oraz analizując logi generowane przez aplikacje, nasz zespół DevOps może lepiej zrozumieć, w jaki sposób zmiany lub aktualizacje oprogramowania mogą wpłynąć na klientów.
 Budowanie bezpiecznego modelu DevOps: DevOps zmienia sposób, w jaki obecnie wykonuje się oprogramowanie i dostarcza aplikacje dla klienta końcowego. Używamy tych praktyk, procesów i zasad pracy, aby szybko i na dużą skalę zbudować bezpieczny cykl życia wytwarzania oprogramowania. Jednocześnie pozwala nam to minimalizować ryzyka oraz zapewnić zgodność, a także zmniejszyć wystąpienie nieprzewidzianych błędów oraz zredukować koszty. DevOps i DevSecOps umożliwiają zespołom programistycznym, operacyjnym i odpowiedzialnym za bezpieczeństwo informacji optymalne zrównoważenie bezpieczeństwa z szybkością dostarczania oprogramowania, jak również odpowiadają za wbudowanie zabezpieczeń w pełny cykl życia aplikacji.